NEVROTAKTILNA INTEGRACIJA REFLEKSOV

KOŽA je naš največji organ, ki tvori mejo med našim fizičnim bitjem in zunanjim svetom. Je glavni organ čutila za tip, ki je izrednega pomena v posameznikovem razvoju. Pomen dotika se začne vsaj tekom rojstva, če ne že prej, v maternici.

Dotik spodbuja zdrav kognitivni, socialni, čustveni in telesni razvoj dojenčka. Telesu omogoča dostop do občutkov iz zunanjega sveta. Zaradi prirojenih težav ali travme (v maternici, ob rojstvu ali kadar koli po rojstvu) lahko pride do izzivov, kot so:

 • Pretirane količine informacij in nezmožnost njihove interpretacije lahko vodi do razvoja motenj (izzivi z ravnotežjem, pretirana občutljivost celotnega sistema, premajhna občutljivost)
 • Hipo-zaznavanje (neobčutljivost na dotik – visok prag občutljivosti). Otroci z hipo-zaznavanjem dotika iščejo dodatne dražljaje za stimulacijo taktilnega sistema. Gibi so sunkoviti, nepovezani in slabo koordinirani – intenzivnost v različnih športih, se zapletajo v pretepe, moteči za okolico, dotikajo se drugih in so gibalno nerodni,
 • Hiper-zaznavanje (hipersenzitiven senzorni sistem – gibalna in čustvena hiperaktivnost, težave s koncentracijo, izogibanje dotiku, alergijske reakcije, visok bolečinski prag, anoreksija, ter izogibanje športnim dejavnostim. Posledice so; čustvena nestabilnost, razdražljivost, jokavost, težnja po konfliktnem vedenju in odtujevanju od okolja.

Taktilna integracija tako uravnava in integrira 9 kožnih receptorje. Izboljša razvoj in delovanje možganov, proprioceptivno zaznavanje, pospešuje nevro-senzo-motorično integracijo, izboljšuje hipo in hipersenzitivnost ter omogoča, da dotik sprejemamo kot nekaj varnega, spoštljivega in ljubečega. Taktilna integracija je osnova za pozitivne spremembe v razvoju in procesu življenja in učenja.

Otroci zaradi neustrezne vzdraženosti ob dotiku razvijejo trajne nepravilnosti v odzivanju na okolje in lastno vedenje. Prav tako so možni zaostanki v kognitivnih in ustvarjalnih dejavnostih ter asocialno vedenje in pomanjkanje čustvenega ravnotežja.

Taktilno integracijo uporabljamo pri izzivih s:

 • Socializacijo,
 • šibko zavedanje telesa,
 • slabša samopodoba,
 • težave s pozornostjo in koncentracijo (ADD/ADHD),
 • šibko senzorično integracijo,
 • avtizem, Aspergerjev sindrom,
 • govorno jezikovne težave,
 • specifične učne težave,
 • različne razvojne zaostanke,
 • cerebralno paralizo.

Dr. Carla Hannaford v svojih knjigi “Smart Moves, 2001, piše:

DOTIK ČLOVEKU DAJE OBČUTEK PRIPADNOSTI IN VARNOSTI, DA SE LAHKO UČI IN ODKRIVA.”