MONTESSORI PEDAGOGIKA

Maria Montessori (1870-1952)

Maria Montessori je prišla do vznemirljivega razvoja otrok – Z opazovanjem je prepoznala, da ima otrok srkajoči um in občutljiva obdobja in prav to je postalo temelj njenega nadaljnjega raziskovanja.

Spoznala je, da lahko otrok razvija vse svoje potenciale le v zanj dobro PRIPRAVLJENJEM OKOLJU, ki mu omogoča zbranost, samostojnost, svobodno izbiro dejavnosti ter red. V takem okolju so otroci postali zbrani, delovni, veseli, vljudni, naučili so se pisati, brati in računati že v predšolskem obdobju.

Maria Montessori je zagovarjala stališče, da je napak otroke siliti k učenju. Trdila je, da se otroci želijo učiti, če jim le ponudimo primerne pripomočke in izkušnje.

Če hočemo vplivati na neko družbo ali jo spremeniti, se moramo obrniti k otrokom, pravi Maria Montessori.