MENTORSKI PROGRAM ZA OTROKE

Mentorski program je namenjen malčkom, otrokom in mladostnikom.

ADHD, Disleksija, ADD, Dispraksija, Avtizem, Diskalkulija, Disgrafija – težave s pozornostjo, koncentracija, tesnoba, strahovi, govorno jezikovne težave, motorične težave, grobomotorične težave, senzorna občutljivost, težave s spanjem, specifične učne težave, čustvene težave, težave z močenjem postelje, motnje avtističnega spektra, nevrološke težave, tiki, burksizem, hoja po prstih, hipotonija, hipertonija, genetske bolezni,…

Srečanja bodo potekala v mirnem, prijetnem ambientu, kjer so na voljo različni pripomočki in materiali za prosto igro otroka. Na voljo je ogrevan prostor, sanitarije, voda in sadje.

Pred prihodom boste izpolnili kratek vprašalnik.


OTROK BO PREJEL:

*terapijo/obravnavo

*krepili bomo njegovo samopodobo, zaupanje vase ter njegovo samozavest

*s prejemom terapije bomo odkrivali njegova šibka področja v telesu (poškodbe, travme, strahove), ki so se usidrali globoko v telo tekom njegovega otroštva

* pristop/tehnike bomo prilagajali otrokovim potrebam in izzivom, s katerimi se trenutno srečuje in ki mu povzročajo največ izzivov

*njegovo telo bomo opolnomočili in prišli do te stopnje, da bo delovalo lahkotno, sproščeno in da bo informacije iz okolja/vsakdanjega življenja razumel ter lahkotno in sproščeno povezoval med sabo


STARŠI BOSTE PRIDOBILI:

*osebno podporo samozavesten starš – zadovoljen otrok

*konkretno razumevanje dogajanja v otrokovih možganih

*napotke in navodila za konkretno delo v vsakdanjem življenju/domačem okolju

*vse tehnike in vaje boste preizkusili sami

*naučili se boste sprostiti sebe ter pomagati otroku, da bo gradil svojo samozavest, samostojnost, sigurnost vase

*ustvarili bomo sinergijo in povezavo med vami in otrokom

*prejem terapije (po potrebi) za sprostitev in lažje razumevanje sebe in svojega telesa


PROGAM OBSEGA:

* 10 obiskov

* dan in uro izberete sami – spletno naročanje (v pripravi)

* srečanje traja 60 minut

* gradivo/izročke glede na problem/izziv, s katerim se srečujete pri otroku

* na vsakem srečanju preverimo pravilnost izvedbe tehnik/vaj

* praktične ideje in nasvete za delo v vsakdanjem življenju

* zoom srečanja (po potrebi) – ko se zataknete v izzivu in ne najdete rešitve

* 24- urna podpora (ponedeljka do petka) po elektronski pošti


Vrednost programa je več kot 850 EUR!

Ker pa resnično želim omogočiti lepši in boljši jutri tako vašim otrokom kot vam, dragi starši, je CENA MENTORSKEGA PROGRAMA – 550 EUR. Možnost plačila na dva obroka.

Vpis v program poteka do zapolnitve mest.

****Naslednja bolj obsežna stopnja (Level 2) se prične septembra 2024 in bo obsegala 10 mesečno podporo (s srečanji na vsakih 14 dni).

Progam poteka v Novem mestu (lokacija Šmihel 7, 8000 Novo mesto). Možni so obiski tudi na domu. Pri tem se obračuna kilometrina (0,40 eur/km)


PREOSTALE INFORMACIJE:

Če prijavo odpoveste več kot dva tedna pred začetkom programa, vam obračunam le stroške prijave v višini 50 EUR. Če se odjavite v zadnjih 14 dneh pred začetkom programa, vam vplačanega zneska ne vračam.

Število mest za individualne obravnave je omejeno. Mesto v programu je potrjeno s plačilom.

Vse podatke za plačilo prejmete ob prijavi na program.

V primeru, da zaradi bolezni ne bi mogli priti na srečanje, me o tem pravočasno obvestite.


Za dodatne informacije in prijave pišite na

suzana@zavod-ajda.si