Refleksi

REFLEKS JE SPONTANI ODZIV TELESA NA DRAŽLJAJE

Dr. Svetlana Masgutova opredeli otrokov razvoj kot naraven proces, v katerem imajo refleksi pomembno vlogo, saj otroku omogočajo obdelavo senzomotoričnih dražljajev, kontrolirajo odzivanje na dražljaje, možgansko procesiranje, nadzorovanje gibanja in celostnega motoričnega delovanja.

Prvi otrokovi gibi se razvijejo že v maternici (premikanje ploda, spuščanje po porodnem kanalu…). Dojenčkovi refleksi ne izginejo, ampak še naprej delujejo na višjih ravneh živčnih formacij. V kasnejšem razvoju nam integrirani refleksi pomagajo pri izzivih, s katerimi se srečujemo v svetu.

Če niso pravilno integrirani, povzročajo najrazličnejše izzive. Če predhodni gibalni vzorci niso bili v celoti integrirani, pa imamo tudi nejasne/nestabilne temelje. TELO se lahko kadarkoli vrne na določeno razvojno stopnjo in se gibalnega vzorca nauči na novo ali ponovno. 

Razvoj človeka in njegovega potenciala poteka že v času nosečnosti. Na to nas opozarjajo različni pedagoško-razvojni modeli, nevroznanost, ki spodbujajo celosten razvoj otroka. Spodbujati moramo OTROKOV NARAVEN RAZVOJ in mu nuditi zadostno količino zaznavnih in gibalnih izkušenj. 

NE POZABIMO – da ljudje sebe in svet primarno spoznavamo preko gibanja in čutnih zaznav.