BRAIN GYM – GRADNIKI GIBANJA

Obdobje zgodnjih izkušenj otroka in njegovih gibalnih vzorcev je zelo pomembno za NADALJNJE UČENJE in RAZVOJ. Vemo, da gibalni razvoj pomembno vpliva tudi na kognitivni, govorni in čustveni razvoj otroka.

Naša možganska skorja razdeljena na levo in desno možgansko polovico (hemisfero), ki sta specializirani za prav posebne naloge. Za usklajeno delovanje telesa in mišljenja, za branje, pisanje, držo….morata obe polovici delovati usklajeno.

Npr. za sposobnost branja mora leva polovica prepoznati črke in jih združevati v besede, desna polovica pa nam razloži njihov pomen, da nam prebrano postane smiselno kot celota.

Kar vidimo z levim očesom ali slišimo z levim ušesom, potuje v levo možgansko polovico. Naši možgani imajo navzkrižni vzorec potovanja dražljajev in informacij.

Dr. Carla Hannafor meni, da se leva možganska polovica dokončno razvije med sedmim in devetim letom, kar sovpada z razvojem logičnega mišljenja, desna možganska polovica pa med četrtim in sedmim letom otrokove starosti.


GIBALNI RAZVOJ

V dojenčkovem razvoju pri gibalnem dozorevanju obstajajo mejniki, kjer se gibalni vzorci pojavljajo v točno določenem zaporedju. To pomeni, da brez predhodno osvojene faze ne moremo nadaljevati z drugo gibalno dejavnostjo. Otroci faze gibalnega razvoja osvajajo zelo različno.

Če je dojenčku omogočeno, da vadi različne gibe v  prvih letih življenja, se refleksi razvijejo, integrirajo in normalno izginejo v ozadje. Zato je tako zelo pomembno KAKŠNO OKOLJE NUDIMO OTROKOM.

Okolje mora spodbujati otrokov razvoj v vseh fazah njegovega življenja, saj le tako otrok pridobiva in razvija logično in razumsko razmišljanje do vstopa v šolo. 


VESTIBULARNI RAZVOJ

Vestibularni sistem je naše čutilo za ravnotežje in deluje kot temelji kamen osnovne motorike. Nahaja se v notranjem ušesu, kjer se po polkrožnih kanalih pretaka endolimfa, ki s svojim pretakanjem ravnotežnostnim receptorjem sporoča smer in hitrost gibanja glave.

Vestibularni sistem je izvor našega dinamičnega in statičnega ravnotežja. To je senzorični sistem, ki dozori najprej, celo prej kot taktilni. Zarodek že v maternici s pomočjo vestibularnega sistema dobi prve izkušnje preko ravnotežja. Če se mama veliko giblje to spodbuja razvoj vestibularnga sistema. Za otrokov zdrav razvoj moramo ravnotežni sistem nenehno spodbujati, na kar nakazuje že sam otrokov razvoj in njegovo vedenje; potreba po skakanju, valjanju, preskakovanju – vse to so gibanja s katerimi se otrok uri v iskanju ravnotežja in obvladovanja lastnega telesa.