RITMIČNO GIBANJE LEVEL 2

POGOJI ZA UDELEŽBO: Opravljena prva stopnja (ritmično gibanje prva stopnja)

PODROBNOSTI DOGODKA

Originalno ritmično gibanje je razvil norveški zdravnik dr. Harald Blomberg pred več kot 25 leti. Narejenih je veliko kliničnih raziskav o uporabi in učinkovitosti te metode.

Metoda Bloombergovega ritmičnega gibanja integrira primitivne reflekse, ki stimulirajo možganske povezave za:
* Povečano kontrolo impulzov in boljšo pozornost.
* Izboljšanje ravnotežja, koordinacije in spanja.
* Govor, učenje in izboljšanje razvojnih zaostankov.

Metoda je učinkovita za osebe z različnimi posebnimi potrebami ne glede na starost: motnje pozornosti, disleksijo, dispraksijo, cerebralno paralizo, različni spektri avtizma, nespečnost, vedenjske težave, anksioznost, depresijo, posttravmatski sindrom, čustvene težave, senzorične težave, velike stopnje stresa. Prav tako je metoda učinkovita pri ostarelih ljudeh.

VEČ INFORMACIJ:

www.blombergtraining.com
www.blombergrmt.com

VSEBINA DOGODKA

RITMIČNO GIBANJE DRUGA STOPNJA

Ritmična gibanja, čustva, notranja kontrola, limbični sistem

* Ritmična gibanja na drugi stopnji povezujejo limbični del z najvišjimi možganskimi centri.
* Oseba najde stik s svojim čustvovanjem, uravnoteži svoja čustva, kadar pride do neravnovesja.
* Na seminarju udeleženci spoznajo reflekse, ki so povezani z našim čustovanjem: refleks ohromitve zaradi strahu, Morojev refleks, varovalni refleks.
* Naučijo se ocenjevati integriranost refleksa.


S potrditvijo udeležbe na seminar potrjujete:

*da se prijavljam na zgoraj navedeni dogodek,

*pravilnost osebnih podatkov. Prav tako, da bom poravnal prijavnino na dogodek in dovoljujem organizatorju, da moje osebne podatke uporabi za izvedbo dogodka in mi v prihodnje posreduje ponudbe za različne dogodke/storitve iz lastne ponudbe,

*da se zavedam, da si organizator pridržuje pravico do odpovedi organizacije dogodka v primeru premajhnega števila prijav ali odpovedi inštruktorja,

*da razumem jezik, v katerem bo potekal dogodek,

*da se zavedam in zavezujem, da bom moral pred udeležbo na dogodku podpisati sporazum o spoštovanju pravic intelektualne lastnine avtorja metode ter omejitve uporabe metode za interno uporabo,

*da bom ob prijavi plačal 25% celotne kotizacije, ki se ob primeru odpovedi z moje strani oz. neudeležbe dogodka ne vrača,

*da se zavedam, da je registracija potrjena šele ob prejemu 25% kotizacije na TRR organizatorja (Plačilo poravnajte neposredno na naš bančni račun. SI56 6100 0002 6734 032). Nadaljnja navodila prejmete ob zaključku naročila na vaš navedeni elektronski naslov.

*da bom celotno kotizacijo poravnal najkasneje 10 dni pred začetkom dogodka.